top of page
inope-kuvio-vaaka-4.png

Miksi yrittäjän taloustaidot ovat tärkeitä?

Yritystä perustettaessa on yleensä selvää, että yrittäjäksi lähtevällä pitää olla riittävästi ammattitaitoa ja osaamista siltä toimialalta, jolla yritys aikoo toimia. Lisäksi yrittäjä tarvitsee yrittäjyystaitoja, joihin kuuluvat myös yrittäjän taloustaidot. Yrittäjätaitoja voi onneksi opetella erilaisten kurssien ja valmennuksien kautta.

Rahaa ja kyniä laskeman päällä

Voit ulkoistaa yrityksen taloushallinnon tilitoimistolle joko kokonaan tai osittain ja ammattitaitoista kirjanpitäjää käyttämällä yleensä kirjanpidon laatukin paranee. Lisäksi sinulle jää aikaa keskittyä yrityksesi ydintoimintaan. Kaikesta huolimatta sinun on hyvä tietää taloushallintoon liittyvät perusasiat, koska lopullinen vastuu kirjanpidosta on sinulle yrittäjänä. Lisäksi yrityksen taloushallinto on paljon muutakin, kuin lakisääteinen kirjanpito. Parhaimmillaan sen avulla saadaan tuotettua tietoa kannattavan liiketoiminnan tekemiseksi.


Yrittäjän taloustaitojen perusasiat haltuun


Yrittäjänä sinun tulisi vähintään osata erottaa yrityksen rahat ja omat rahat toisistaan ja tietää, millä tavoin voit nostaa varoja yrityksestäsi. Lisäksi on tärkeä ymmärtää, minkälaisia kuluja yrityksellä voi olla ja paljonko yritys kuluttaa rahaa kuukausittain. Koska kun tietää paljonko kuluja on, on helpompi miettiä paljonko liikevaihtoa tarvitaan kulujen kattamiseksi.


Kirjanpidosta saadaan helposti selville yrityksen kulurakenne, kunhan kaikki kulut on huomioitu kirjanpitoon oikea-aikaisesti. Tuloslaskelman avulla voidaan myös arvioida, onko tuotteiden tai palveluiden hinta kohdillaan. Lisäksi tasetta lukemalla voidaan päätellä paljon yrityksen taloudellisesta tilanteesta.


Kassavirtalaskennasta apua kassan hallintaan


Yksinkertaisimmillaan kassavirran ennustaminen onnistuu kynällä ja paperilla. Esimerkiksi excel on jo erinomainen työkalu ennusteen tekemiseen. Kassavirtaennusteen avulla näet, mihin asti yrityksen rahat riittävät, kun laskuja maksetaan eräpäivien mukaisessa järjestyksessä.


Kassavirtalaskelmaa voidaan siis hyödyntää yrityksen maksuvalmiuden varmistamisessa, mutta myös rahoitustarpeen suunnittelussa ja sopivan kasvunopeuden löytämisessä. Lisäksi laskelma toimii budjetoinnin ja ennustamisen apuvälineenä.


Valmennuksesta osaamista ja varmuutta


Inopen valmennuksessa opit ymmärtämään paremmin yrityksesi taloutta sekä lukemaan kirjanpidon raportteja ja hyödyntämään niitä liiketoiminnassasi. Valmennuksesta saat lisäksi konkreettisia työkaluja, kuten pohjia kassavirtalaskelmaan, hinnoitteluun ja ennustamiseen sekä henkilökohtaista tukea asioiden käytäntöön viemiseksi.


Tietoa on saatavilla monesta kanavasta ihan ilmaiseksikin, mutta silloin harvemmin pääsee kysymään tarkentavia kysymyksiä tai saa neuvoja asioiden käytäntöön viemiseksi. Valmentajamme kanssa pääset työstämään oman yrityksesi lukuja käytännössä, oli kyse sitten aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelmasta, sivutoimisen yrittäjyyden kasvattamisesta päätoimiseksi tai pidempään toimineen yrityksen kehittämisestä entistä kannattavammaksi.0 kommenttia

Comments


bottom of page